زمین شناسی

امروزه استفاده از ایزوتوپهای پایدار در علوم زمین شناسی توسعه زیادی داشته است. ایزوتوپهای پایدار برای درک سیر تکاملی شیمیایی و فیزیکی زمین، سیارات و سایر اجرام منظومه شمسی بکار می­ روند. بررسی تغییرات  طبیعی در فراوانی نسبی ایزوتوپهای پایدار به عنوان ابزاری جهت توضیح مکانیسم فرآیندهایی مانند شکل گیری و تکامل زمین (از تولد تا به حال)، تکامل سطح زمین، تکامل شیمی اقیانوس و آب و هوای زمین، فرسایش زمین در اثر هوازدگی بکار می­ رود. علاوه بر این جهت بررسی ترکیب ایزوتوپی گوشته فوقانی زمین و مشخص کردن مخازن گوشته مجزا و فرآیندهای تکاملی آنها بکار می­ روند. ایزوتوپهای پایدار به عنوان یک دماسنج زمین شناسی کاربرد بسیاری در این علم پیدا کرده اند. همچنین می­ توان بعنوان ابزار جهت بررسی سرنوشت آب بارش در زمین، مسیر آب و مدت زمان جریان آب در حوضه مورد استفاده قرار گیرند.

geology.jpg

اطلاعات تماس

اراک - میدان بسیج - بلوار کربلا - دانشگاه اراک - آزمایشگاه مرکزی- مرکز تحقیقات ایزوتوپهای پایدار

Email: sir.lab.araku@gmail.com

تلفن : ۳۲۶۲۲۸۲۲ ۰۸۶ - ۳۲۶۲۲۸۲۰ ۰۸۶

امکانات

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار شامل یک آزمایشگاه دستگاهی، یک آزمایشگاه آماده سازی نمونه و یک انبار نگهداری نمونه ها می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به "آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک" می باشد