تجهیزات

 آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار شامل یک آزمایشگاه دستگاهی، یک آزمایشگاه آماده سازی نمونه و یک انبار نگهداری نمونه ها می باشد.

آزمایشگاه دستگاهی:

آزمایشگاه دستگاهی در حال حاضر دارای دو دستگاه اسپکتروسکوپی جرمی نسبت ایزوتوپی (Isotope Ratio Mass Spectrometer)مدلهای ISOPRIME 100 وIsoprime precisION ، دو دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC)  مجهز به تجهیز احتراق فاز گازی (GC5 ) ، یک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC)  دو دستگاه آنالیز عنصری (Analyzer Elemental ) مجهز به دو مد احتراق و پیرولیز ، دستگاه ورودی دوگانه (Dual-Inlet )، یک تجهیز واسط اکسیداسیونی فاز آبی ( Liquiface )،  جهت آنالیز نسبت ایزوتوپی ایزوتوپهای پایدار سبک  عناصرهیدروژن، کربن، نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می­ باشد.

تمامی تجهیزات مجهز به سیستم اتوماتیک تزریق نمونه (Autosampler) می­ باشند.

این آزمایشگاه دارای یک بخش تامین گاز بوده و گازهای حامل و گازهای استاندارد ( مرجع ) مورد نیاز تجهیزات را تامین می­ کنند.

یک دستگاه اسپکتروسکوپی جرمی نسبت ایزوتوپی ( Isotope Ratio Mass Spectrometer) مدل ISOPRIME 100

IRMass.jpg

یک دستگاه اسپکتروسکوپی جرمی نسبت ایزوتوپی ( Isotope Ratio Mass Spectrometer) مدل Isoprime precisION

isoprime.jpg

دو دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC)

gas-chromatography.jpg

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC)

hplc.jpg

دو دستگاه آنالیز عنصری (Elemental Analyzer)

elementar-analyzer.jpg

تجهیز واسط اکسیداسیونی فاز آبی ( Liquiface )

liquiface.jpg

اطلاعات تماس

اراک - میدان بسیج - بلوار کربلا - دانشگاه اراک - آزمایشگاه مرکزی- مرکز تحقیقات ایزوتوپهای پایدار

Email: sir.lab.araku@gmail.com

تلفن : ۳۲۶۲۲۸۲۲ ۰۸۶ - ۳۲۶۲۲۸۲۰ ۰۸۶

امکانات

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار شامل یک آزمایشگاه دستگاهی، یک آزمایشگاه آماده سازی نمونه و یک انبار نگهداری نمونه ها می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به "آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک" می باشد