تفاهم نامه ها

 • تفاهم نامه با مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران جهت همکاری های علمی و آموزشی، انجام آزمایش های مورد نیاز مرکز و آنالیز های مرتبط
 • تفاهم نامه با شرکت مدیریت پروژه‏ های صنعتی ابدال (مپصا) جهت همكاري و مشارکت در اجرای پروژه های نفت و گاز
 • تفاهم نامه با سازمان غذا و دارو استان مرکزی مبنی بر همکاری های علمی، آموزشی و انجام آنالیز های مورد نیاز سازمان
 • تفاهم نامه با انجمن زمین شناسی ایران مبنی بر همکاری های علمی و آموزشی و تخصیص تخفیف هزینه های آنالیز برای اعضای انجمن زمین شناسی ایران

ارائه سخنرانی و کارگاه در همایش ها

 • ارائه سخنرانی و کارگاه با عنوان " کاربرد ایزوتوپ های پایدار در مطالعات زیست محیطی" در سمینار شیمی و محیط زیست دانشگاه اراک
 • ارائه سخنرانی و کارگاه با عنوان " کاربرد ایزوتوپ های پایدار در اکتشافات معدنی " در سمینار شیمی معدنی دانشگاه اراک
 • ارائه سخنرانی و کارگاه با عنوان " مقدمه ای بر کاربرد ایزوتوپ های پایدار در علوم" در سمینار شیمی تجزیه دانشگاه سمنان
 • ارائه سخنرانی درباره اهمیت آنالیزهای ایزوتوپی در دانشگاه اراک

پروژه ها

 • بررسی ارتباط هیدرولیکی منابع آب زیرزمینی پایین دست با مخزن سد حسین آباد کالپوش با استفاده از ردیاب های شیمیایی و ایزوتوپی
 • بررسی الگوی مهاجرتی حشرات با تعیین نسبت ایزوتوپی 13C/12Cبا استفاده از روش اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS)در مد احتراق
 • همکاری در پروژه تحقیقاتی اصالت سنجی زعفران به کمک آنالیز ایزوتوپی با استفاده از روش اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS)  در مد احتراق و اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- گاز کروماتوگرافی (GC-IRMS)
 • مطالعات مقدماتی و انجام آزمایش های اولیه در زمینه اصالت سنجی عسل با تعیین نسبت ایزوتوپی 13C/12C با استفاده از اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS) و اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- کروماتوگرافی مایع (LC-IRMS) در توده عسل و پروتئین استخراج شده از آن بر اساس استاندارد(EU) No 1169/2011  
 • همکاری در پروژه تحقیقاتی آب ژرف استان سیستان و بلوچستان
 • تعیین غنای 17O در محصولD218O به روش اسپکتروسکوپی جرمی نسبت ایزوتوپی   

آنالیز های انجام شده

آنالیز های انجام شده با استفاده از تکنیک اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS) در مد احتراق:

 • آنالیزنمونه های معدنی Pyrite ،Stybnite ، Chalcopyrite ، Molybdenite ، Galena و Barite حاوی سولفور به منظور تعیین δ34S
 • آنالیز نمونه های حشره به منظور تعیین δ13C
 • آنالیز نمونه های گیاهی (گندم) به منظور تعیین δ13C
 • تعیین δ13C و δ34S درنمونه های نفت خام
 • تعیین δ13C درنمونه های Oil Shale
 • تعیین δ13C درنمونه های عسل

آنالیز های انجام شده با استفاده از تکنیک اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS) در مد پیرولیز:

 • آنالیز نمونه های معدنی Quartz ، Kyanite ، Allanite ، Magnetite ،Amphibole، Talce، Serpantine و Albite ، Hematite ،   Pyrite، Turquoise ، Corundum به منظور تعیین نسبت 18O/16O

آنالیز های انجام شده با استفاده از اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- ورودی دوگانه (Dual Inlet-IRMS)  :

 • آنالیز نمونه های سنگ کربناته(Calcite و Dolomite) به منظور تعیین نسبت 18O/16O و 13C/12C
 • آنالیز نمونه های آب به منظور تعیین نسبت 18O/16O و 2H/1H

آنالیز های انجام شده با استفاده از تکنیکLiquiFace-IRMS :

 • آنالیز نمونه های (Dissolved Inorganic Carbon(DIC)) جهت تعیین δ13C

آنالیز های انجام شده با استفاده از تکنیک اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- گاز کروماتوگرافی (GC-IRMS) (CACIS):

 • تعیین δ13C درنمونه های نفت

آنالیز های انجام شده با استفاده از تکنیک اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- کروماتوگرافی مایع (LC-IRMS):

 • تعیین δ13C در نمونه های عسل

 

فهرست دانشگاه هایی که خدمات آنالیز ایزوتوپی دریافت کرده اند:

 1. دانشگاه همدان
 2. دانشگاه شهید بهشتی
 3. دانشگاه صنعتی شریف
 4. دانشگاه صنعتی شاهرود
 5. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 6. پژوهشگاه صنعت نفت
 7. پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 8. دانشگاه خوارزمی
 9. دانشگاه بهبهان
 10. مرکز تحقیقات آب های زیرزمینی (متآب)
 11. دانشگاه شیراز
 12. دانشگاه لرستان
 13. دانشگاه اصفهان
 14. دانشگاه تهران
 15. دانشگاه ارومیه
 16. دانشگاه شهرکرد
 17. دانشگاه چمران
 18. دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 19. دانشگاه کرمان
 20. شرکت ملی صنایع مس ایران
 21. دانشگاه پیام نور تهران
 22. دانشگاه ازاد تهران – تهران شمال
 23. دانشگاه محلات
 24. دانشگاه ارومیه

 

 

 

اطلاعات تماس

اراک - میدان بسیج - بلوار کربلا - دانشگاه اراک - آزمایشگاه مرکزی- مرکز تحقیقات ایزوتوپهای پایدار

Email: sir.lab.araku@gmail.com

تلفن : ۳۲۶۲۲۸۲۲ ۰۸۶ - ۳۲۶۲۲۸۲۰ ۰۸۶

امکانات

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار شامل یک آزمایشگاه دستگاهی، یک آزمایشگاه آماده سازی نمونه و یک انبار نگهداری نمونه ها می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به "آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک" می باشد