تعدادی از پروژه های انجام شده:

  1.   آنالیز نمونه های زمین شناسی حاوی سولفور ارسالی از دانشگاه همدان به منظور تعیین δ34S با استفاده ا اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS)  در مد احتراق

  2. اصالت سنجی  نمونه های عسل با تعیین δ13C به روش های اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS) و اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- کروماتوگرافی مایع (LC-IRMS) در توده عسل و پروتئین استخراج شده از آنها بر اساس استانداردEU) No 1169/2011)
  3. آنالیز  نمونه های معدنی (Pyrite،Stybnite و Galena) حاوی سولفور ارسالی از دانشگاه همدان جهت تعیین نسبت 34S/32S با استفاده از تکنیک اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS)  در مد احتراق
  4. آنالیز  نمونه های سنگ کربناته ارسالی از دانشگاه شهید بهشتی؛ به منظور تعیین نسبت 18O/16O و 13C/12C به روش اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- ورودی دوگانه (Dual Inlet-IRMS).
  5. انجام آنالیز ایزوتوپی یک نمونه آب ژرفی استخراج شده از عمق 2500 متری ارسالی از استان سیستان و بلوچستان به منظور اندازه گیری نسبت 18O/16O و 34S/32S در سولفات و همچنین 13C/12C  در کربن معدنی محلول در آب
  6. طرح تحقیقاتی در خصوص اصالت سنجی زعفران با استفاده از آنالیز ایزوتوپ کربن. پس از استخراج ترکیبات فرار از نمونه زعفران توسط حلال، این نمونه به دستگاه GC تزریق شد و آزمایش های لازم جهت حصول شرایط بهینه ی جداسازی انجام گرفت.
  7.    آنالیز  نمونه های   (Dissolved Inorganic Carbon) ارسالی از دانشگاه شهید بهشتی جهت تعیین δ13C با استفاده از روش LiquiFace-IRMS. 
  8. آنالیز δ13C در  نمونه های حشره ارسالی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با استفاده از تکنیک اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS) در مد احتراق.
  9. آنالیز  نمونه های کربنات ارسالی از پژوهشگاه صنعت نفت؛ به منظور تعیین نسبت 18O/16O و 13C/12C به روش اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- ورودی دوگانه (Dual Inlet-IRMS).
  10. آنالیز  نمونه های زمین شناسی ارسالی از دانشگاه لرستان؛ به منظور تعیین نسبت 18O/16O و 34S/32S با استفاده از تکنیک اسپکترومتری نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS) در مد پیرولیز و احتراق.

اطلاعات تماس

اراک - میدان بسیج - بلوار کربلا - دانشگاه اراک - آزمایشگاه مرکزی- مرکز تحقیقات ایزوتوپهای پایدار

Email: a-sirl@araku.ac.ir

تلفن : ۳۲۶۲۲۸۲۲ ۰۸۶ - ۳۲۶۲۲۸۲۰ ۰۸۶

امکانات

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار شامل یک آزمایشگاه دستگاهی، یک آزمایشگاه آماده سازی نمونه و یک انبار نگهداری نمونه ها می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به "آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک" می باشد